Байланыста болыңыз
Байланыста болыңыз

Еңбекті қорғау

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ еңбектің қауіпсіз жағдайларының жоғары деңгейіне жету және оны ұстау, өндірістік жарақаттанудың, қызметкерлердің кәсіптік ауруларының алдын алу, жұмыс орындарында қауіптер мен тәуекелдерді алдын ала анықтау моральдық ахуалды жақсартатынын, еңбек өнімділігін және «Samruk-Kazyna Construction» АҚ адалдықты арттыратынын түсінеді және мойындайды. Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі мәселелері «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Тұрақты даму жөніндегі саясатында көрсетілген.

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы мақсаттары мен міндеттері:

  • Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы заңнамасын сақтау;
  • жазатайым оқиғалардың және кәсіптік аурулардың алдын алу;
  • қызметкерлердің денсаулығына ұқыпты қарау, персоналдың еңбек жағдайларын үнемі жақсарту;
  • қызметкерлерді еңбек қорғау саласында оқыту, олардың біліктілігін арттыру;
  • еңбек қорғау талаптарының сақталуына бақылауды ұйымдастыру;
  • қызметкерлерді еңбек жағдайлары, өнеркәсіптік жарақат алу оқиғалары және кәсіптік аурулар, еңбек жағдайларына қарай жеңілдіктер мен өтемақы туралы ақпараттандыру; 
  • барлық қызметкерлерді еңбек жағдайларын жақсарту, жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша «Samruk-Kazyna Construction» АҚ қызметін қалыптастыруға және іске асыруға қатысуға тарту;
  • еңбек қорғау саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдармен және халықаралық ұйымдармен үнемі өзара әрекеттесу;
  • еңбек қорғау ахуалын жақсарту бойынша іс-шараларды талап етілетін көлемде қаржыландыру;
  • қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында менеджментті жақсарту бойынша үздік тәжірибелерді ендіру.

Еңбекті ұйымдастыру және адами ресурстарды дамыту Кадр саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

Кадр саясатының мақсаттары:

1) адами ресурстарды жоспарлау, персоналдың сандық және сапалық құрамы бойынша болашақ қажеттіліктерді болжау, қажетті кәсіптік білімі, дағдылары мен құзыреттілігі бар тиімді қызметкерлерді тарту, ұстап қалу, дамыту және уәждеу;

2) қызметкерлерді бағалау және сыйақы беру мәселелері бойынша үздік тәжірибелерді қолдану, қызметкерлерге кәсіби және мансаптық даму үшін мүмкіндіктер беру;

3) ұжымда қызметкерлерге АО «Samruk-Kazyna Construction» қатысты барынша тартылған, тиімді, уәждемелі және адал болуға мүмкіндік беретін жұмыс атмосферасын жасау;

4) меритократияға, қызметкерлердің ойлау қабілетін жаңғыртуға бағдарланған корпоративтік мәдениетті дамыту, жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізу және өзгерістерге дайын болу үшін мінез-құлықтың жаңа үлгілерін енгізу;

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ  әлеуметтік жауапты жұмыс беруші болып табылады, бұл  адам құқықтарының, еңбек заңнамасы нормаларының сақталуын қамтамасыз етуде, қызметкерлердің лайықты еңбек жағдайларына, әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктерге, кадр саясатын іске асыруға құқықтарын тануда байқалады.