Байланыста болыңыз
Байланыста болыңыз

Сыртқы аудит

СЫРТҚЫ АУДИТ

Сыртқы аудиторды таңдау және «Samruk-Kazyna Construction» АҚ сыртқы аудиторы туралы ақпарат

  1. Аудиторлық ұйымның көрсетілетін қызметтерін тарту саласындағы саясат

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 2 шілдедегі №49 шешімімен «Samruk-Kazyna Construction» АҚ аудиторлық ұйымдардың көрсетілетін қызметтерін тарту саласындағы саясаты (Бұдан әрі - Саясат) бекітілді. «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 8 қарашадағы №146 шешімімен Саясатқа өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.  Аталған саясаттың мақсаты аудиторлық ұйымдардың көрсетілетін қызметтерін (аудиторлық ұйымдар көрсететін аудиторлық емес қызметтерді қоса алғанда) тарту бойынша тиімді жұмысты ұйымдастыру, оларды таңдау бойынша біріздендірілген рәсімдерді ендіру, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ аудиторларының аудиторлық және аудиторлық емес қызметтерді көрсету кезінде тәуелсіздік мәртебесінің сақталуын қамтамасыз ету және мүдделер қақтығысына жол бермеу болып табылады.

  1. Аудиторлық ұйымды таңдау

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ аудиторлық ұйымын таңдау «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 27 желтоқсандағы №46/16 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен тікелей не жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау ережесі негізінде жүзеге асырылады.

  1. Аудиторлық ұйымның атауы

2020-2022 жылдардын жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізу қызметтерін сатып алу бойынша 2020 жылғы 06 ақпанда өткен таңдау рәсімі нәтижесінде «Samruk-Kazyna Construction» АҚ және «Эрнст энд Янг» ЖШС (http://www.ey.com/kz/en) ХҚЕС сәйкес дайындалған  қаржылық есептілікке аудит жүргізу қызметтерін сатып алу шартын жасасты. «Эрнст энд Янг» ЖШС халықаралық аудиторлық компаниясы аудит, салық салу және құқық, мәмілелерді консультациялық сүйемелдеу және бизнесті жүргізу мәселелері жөнінде кеңес беру салаларындағы әлем көшбасшыларының бірі болып табылады.

  1. Компания органдарының сыртқы аудитормен өзара әрекеттесу процесін сипаттау

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ сыртқы аудиторы онымен коммуникация Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті арқылы жүзеге асырылатын «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Директорлар кеңесімен әрекеттеседі. Аудит жүргізу барысында сыртқы аудитор «Samruk-Kazyna Construction» АҚ менеджментімен, Ішкі аудит қызметімен, Бухгалтерлік есеп және каржылық есептілік департаментімен және қаржылық есептілікке әсер еткен  басшылықтың пікірін әзірлеу процесіне жұмылдырылған басқа құрылымдық бөлімшелермен тығыз байланыста болады.

  1. Сыртқы аудиторға сыйақы мөлшері

Кезең

Аудит көлемі

ҚҚС қоса алғанда сыйақы мөлшері, теңгемен

2020

Жеке жылдық және шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудит

28 761 600

2021

Жеке жылдық және шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудит

30 800 000

2022

Жеке жылдық және шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудит

32 032 000

  1. Сыртқы аудитор «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ға тікелей көрсеткен аудиторлық емес қызметтер

Сыртқы аудитор «Samruk-Kazyna Construction» АҚ -ға тікелей аудиторлық емес қызметтер көрсеткен жоқ.