• Тұрғын үй комиссиясы құжаттарды неше уақыт ішінде қарайды?

    «ФН Менеджмент» басқарушы компаниясы/Жылжымайтын мүлік қоры құжаттарды қабылдау және қарау нәтижелерін құжаттарды қабылдау және тексеру мерзімі аяқталғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, сол мақсатта құрылған Тұрғын үй комиссиясына жолдайды. Тұрғын үй комиссиясы              5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Түпкілікті кезектілікті бекіту туралы шешім қабылдайды, слнымен қатар Негізгі және Қосымша кезектіліктің Өтінім берушілерін  алып тастау жағдайларының барлығын тіркейді. «ФН Менеджмент» басқарушы компаниясы/Жылжымайтын мүлік қоры Түпкілікті кезектілікті Тұрғын үй комиссиясы бекіткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды.

    Тұрғын үй комиссиясы Негізгі және Қосымша кезектілікте тұрған тұлғалардан құжаттарды қабылдау мерзіміні ұзартуға, сондай-ақ Өтінімдері күту режимінде тұрған тұлғалардан, соның ішінде олар құжаттарды қабылдаудың белгіленген мерзімі ішінде қабылдау мерзімін ұзарту туралы жазбаша өтініш берген жағдайда, құжаттарды қабылдау туралы жариялауға  құқылы. 

Төрағасының блогы